Bolesław Włodzimierz Lewicki

Bolesław Włodzimierz Lewicki (ur. 28 sierpnia 1908 r. we Lwowie. Zmarł 23 lipca 1981 r. W Łodzi) – teoretyk filmu, krytyk i pedagog, twórca filmoznawstwa jako autonomicznej dyscypliny uniwersyteckiej W Polsce. Więzień obozów koncentracyjnych: Oświęcim, Gross-Rosen, Dachau, Flossenburg, Pottenstein. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Od 1959 r. związany z Uniwersytetem Łódzkim. Tu stworzył i prowadził Zakład Wiedzy o Filmie przy Katedrze Teorii Literatury, co było jednym z największych osiągnięć jego życia. W latach 1973–1978 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu. Związany był także z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, gdzie w latach 1968–1971 kierował Katedrą Teorii i Historii Filmu. Od 1968 do 1969 r. był rektorem „Filmówki”. w latach 1976–1981 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej. Profesor sprawował różnorakie funkcje, był m.in.: dyrektorem programowym Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, współpracownikiem Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, konsultantem naukowym W Instytucie Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty w Warszawie.

Aby uczcić pamięć B.W. Lewickiego, Grzegorz Królikiewicz W 1988 r. zrealizował film pełnometrażowy Wiesz, jak jest.